Εφαρμοσμένη Επικοινωνία, Διαφήμιση και Άσκηση Πολιτικής στα Νέα Μέσα

Yπεύθυνος προγράμματος: Αποστόλης Καπαρουδάκης
 
Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες / θεματικοί άξονες


1. Εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ/Αγοράς στα Νέα Μέσα
 • Ορισμοί, ορολογία
 • Ο ορισμός των Στόχων της Έρευνας Μάρκετινγκ/Αγοράς
 • Οι τύποι της σύγχρονης Έρευνας και τα συνήθη προβλήματα
 • Τα στάδια της έρευνας
 • Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα της έρευνας
 • Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα μάρκετινγκ

2. Η Εξέλιξη των μοντέλων της online Επικοινωνίας και Διαφήμισης
 • Βασικές διαφορές μεταξύ “παραδοσιακών” και Νέων Μέσων στον Τομέα της Επικοινωνίας
 • Η ιστορία, οι μεταβαλλόμενες πρακτικές και η γλώσσα απεύθυνσης στους εν δυνάμει αναγνώστες, ακροατές ή συμμέτοχους στην εποχή του web 2.0
 • Η Εξέλιξη των ελληνικών και των διεθνών πρακτικών επικοινωνίας και διαφήμισης στο Διαδίκτυο. 
 • Νέα Μέσα (New Media): η διεθνής και ελληνική εμπειρία.
  Μοντέλα New Media όσο αφορά στη μορφή διάρθρωσης και λειτουργίας τους (επαγγελματικά, ημιεπαγγελματικά, κοινοτικά, ειδικού σκοπού) 
 • Εισαγωγή στις νέες επαγγελματικές ειδικότητες που δημιουργεί η διαρκής εξέλιξη του διαδικτύου

3. Διαχείριση λογαριασμών πολιτικών προσώπων & λογαριασμών θεσμικής ευθύνης
 • Η Διεθνής Πρακτική και το Πρωτόκολλο.
  Παραδείγματα αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και “τα συνήθη λάθη”.
 • H δημιουργία κοινότητας (community constructing) ως αναγκαία συνθήκη επιτυχίας της όποιας Επικοινωνίας.
 • Οι διαφορές ανάμεσα στην “προσωπική χρήση” και την χρήση “από την ομάδα διαχείρισης” ενός λογαριασμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Το moderate... or not to moderate.
  O από τη φύση του “ανοικτός χαρακτήρας” των Νέων Μέσων σε αντίστιξη με “την ευθύνη”.
  Έλεγχος σχολίων / “αποκλεισμός χρηστών” / δημόσιος διάλογος / απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών.
 • Διαδικτυακές Καμπάνιες με πολιτικό μήνυμα
  Εργαλεία/ Εφαρμογές / Πρακτικές
 • Διαφημιστικές Καμπάνιες με Πολιτικό Μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  Εργαλεία/ Εφαρμογές / Πρακτικές
 • Διαχείριση κρίσεων / η χιονοστιβάδα των σχολίων και των mentions

4. Πολιτικές Καμπάνιες στα social networks
 • Τα Παραδείγματα των διεθνώς αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και τα συνήθη λάθη.
 • Community Constructing / Crowdsourcing / Crowdfunding
 • H μέθοδος, η τακτική και “η γλώσσα αφήγησης”
 • Τα σύγχρονα εργαλεία έρευνας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας καμπάνιας
  sentiment analysis / data & big data analysis

5. Data Driven Marketing & Advertising / Εισαγωγή στη χρήση των δεδομένων
O εμπλουτισμός του “παραδοσιακού περιεχομένου” με τις νέες μορφές υπηρεσιών/πληροφοριών, απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές περιεχόμενου παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, όσο και σε πολιτικούς ή managers.
 • Επισκόπηση στην έννοια και τις τρέχουσες τάσεις τoυ marketing και της διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων.
 • Oι εφαρμογές και τα εργαλεία.που χρησιμοποιούνται στην Data Analysis
 • Οι “εξελιγμένες τεχνικές” (sentiment analysis, αυτόματη κατηγοριοποίηση κείμενου κλπ) και  αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση.
 • Data privacy... 

6. Οι Iδιομορφίες της Επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές πλατφόρμες (facebook, twitter, google+, youtube κ.α.).
 • Η διαφορετική γλώσσα και οι διαφορετικές “κοινότητες”
 • Ο ρόλος της εικόνας, η φωτογραφία και η οπτικοποίηση της πληροφορίας
 • Εργαλεία μέτρησης και ελέγχου της απήχησης / εργαλεία έρευνας και ανάλυσης
 • Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter και facebook.

7. Ο Διαφημιστικός λόγος στο web 2.0
 • Η αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου του πολιτικού και του διαφημιστικού λόγου με την έλευση του web 2.0
 • Η Προσαρμογή της παραδοσιακής “διαφημιστικής γραφής” στα Νέα Μέσα. 
 • Άσκηση: Παρουσίαση ενός επιλεγμένου θέματος με διαφορετικούς τρόπους αφήγησης σε  διαφορετικές πλατφόρμες. 

8. Η Διαχείριση Κρίσης στα Συμμετοχικά Μέσα Επικοινωνίας (Web 2.0)
 • Πρακτικές και εργαλεία διαχείριση των κρίσεων που προκύπτουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Οι, βάσει διεθνούς εμπειρίας, βέλτιστες πρακτικές
 • Τα “συνήθη λάθη”
 • Άσκηση διαχείρισης κρίσης μέσω twitter και Facebook

9. Πλατφόρμες Blogging
 • Παρουσίαση-οδηγός των κυριότερων εφαρμογών blogging (Blogger, Wordpress,Tumblr, Posterous κλπ)
 • Παρουσίαση-οδηγός κυριότερων εφαρμογών microblogging (Scribble, Coverit Live). 
 • Εργαστήριο: Δημιουργία ατομικών και ομαδικών blogs και δημοσίευση περιεχομένου 

10. Κώδικας για αρχάριους
 • Εισαγωγή στην HTML (κώδικας για τη διαμόρφωση περιεχομένου ιστοσελίδας).
 • Εισαγωγή στο CSS (βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης ιστοσελίδας).
 • Σχετικές εφαρμογές για χρήση στα New Media.
 • Οδηγός επικοινωνίας και ορθής συνεργασίας με τον developer ("σε ποιά γλώσσα μιλάμε στον developer ώστε να μας καταλάβει".

11. Συνάθροιση και αρχειοθέτηση περιεχομένου
 • Εργαλεία “επιμέλειας” και αρχειοθέτησης περιεχομένου, bookmarks κ.α.. 
 • Εργαλεία συνάθροισης περιεχομένου (Storify, Chirpstory κ.α.). 
 • Δοκιμαστική χρήση πλατφορμών και εργαλείων επιμέλειας περιεχομένου

12. Transmedia / Crossmedia
 • Οι πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης ενός θέματος στο Διαδίκτυο. 
 • Οι νέες τεχνολογίες ως αφορμή για την παραγωγή τέχνης στο διαδικτυακό χωροχρόνο. 


13. Nέα Επιχειρηματικά μοντέλα / νέες επαγγελματικές ειδικότητες
 • Οι καινούργιες επαγγελματικές ειδικότητες που στηρίζονται στη διαρκή εξέλιξη των Νέων Μέσων. 
 • Συμβουλές επαγγελματικής ενασχόλησης βάσει του τοπίου της αγοράς που διαμορφώνουν τα νέα μέσα επικοινωνίας. 

14. Τo Twitter ως εργαλείο διαφήμισης και επικοινωνίας

 • Η εγχώρια και η διεθνής πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Η χρήση του twitter από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους, μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το twitter ως εργαλείο crowdsourcing και crowdfunding.
 • Δημιουργία μιας Καμπάνιας με πολιτική ή διαφημιστική στόχευση
 • Οι ενδεδειγμένες και μη πρακτικές, η χρήση των hashtags και άλλων εργαλείων.
 • Tα συμπληρωματικά εργαλεία (Storify, Chirpstory κ.α.) και η αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση .
 • Τεχνικές και εργαλεία διαφήμισης στο twitter

15. Τo Facebook ως εργαλείο διαφήμισης και επικοινωνίας
 • Η εγχώρια και η διεθνής πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Η χρήση του facebook από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους, μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το facebook ως εργαλείο crowdsourcing και crowdfunding.
 • Δημιουργία μιας Καμπάνιας με πολιτική ή διαφημιστική στόχευση
 • Τεχνικές και εργαλεία διαφήμισης στο facebook
 • Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter

16. Mobile Advertising Lab
Αξιοποιώντας τiς δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και τη διάδοση της πληροφορίας.

 • Πώς καλύπτουμε εκδηλώσεις και γεγονότα μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας κείμενο, φωτό και βίντεο.
 • Τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες αξιοποίησης smartphones (Iphone, Android Mobile κλπ).
 • Upload φωτογραφιών και ντοκουμέντων ήχου, εικόνας και βίντεο.
 • Livestreaming εικόνας και ήχου μέσω κινητού τηλεφώνου και laptop.
 • Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν εμπειρικά.
 • Η σωστή αξιοποίηση του υλικού μιας εκδήλωσης πολιτικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα, ώστε, με περαιτέρω επεξεργασία του, να προκύψουν βίντεο, εκπομπές και κείμενα.

17. Advertising & Communication Law and Ethics
Ιδιωτικότητα / Πνευματικά Δικαιώματα / Ψηφιακές Ελευθερίες

Οι προκλήσεις της νέας εποχής και η διαχείρισή τους από την κοινότητα των πολιτών (web 2.0) και τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
 1. Ορισμός και προσαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των πνευματικών δικαιωμάτων στα Νέα Μέσα.
 2. Ψηφιακά και πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο. Διαχείριση και υποχρεώσεις (Copyright, Digital Rights Management).
 3. Creative Commons και Ανοικτό Λογισμικό. Η κουλτούρα, η πρακτική, η νομολογία.
 4. Προσαρμογή των παραδοσιακών κωδίκων δεοντολογίας και αξιών στα νέα μέσα (απόψεις και προσεγγίσεις).
 5. Η ανωνυμία και η ψευδωνυμία ως χαρακτηριστικά του διαδικτύου και η σχέση τους με την “παραδοσιακή” επικοινωνιακή πρακτική.

18. Ψηφιακή Παραγωγή και επεξεργασία Εικόνας & Ήχου

 • Εισαγωγικά/τεχνικά στοιχεία ψηφιακής φωτογραφίας, βίντεο και ήχου
 • Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας (online και offline) και δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.
 • Ψηφιακή παραγωγή, μιξάζ, μοντάζ ήχου (εργαλεία και εφαρμογές)
 • Αποθήκευση / αναπαραγωγή αρχείων ήχου στο Διαδίκτυο (Upload, podomatic mixclound, soundclound και άλλες σχετικές πλατφόρμες)
 • Online data base φωτογραφιών. 

19. Data Driven Marketing & Advertising / Εισαγωγή στη χρήση των δεδομένων
O εμπλουτισμός του “παραδοσιακού περιεχομένου” με τις νέες μορφές υπηρεσιών/πληροφοριών, απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές περιεχόμενου παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, όσο και σε πολιτικούς ή managers.
 • Επισκόπηση στην έννοια και τις τρέχουσες τάσεις τoυ marketing και της διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων.
 • Oι εφαρμογές και τα εργαλεία.που χρησιμοποιούνται στην Data Analysis
 • Οι “εξελιγμένες τεχνικές” (sentiment analysis, αυτόματη κατηγοριοποίηση κείμενου κλπ) και  αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση.
 • Data privacy... 

20. Οι δυναμικές του web στην οικονομία / Σεμινάριο - Εργαστήριο
 • Το web ως αναδυόμενη βιομηχανία
 • Παίρνοντας μέρος στον οικονομικό μετασχηματισμό
 • Δημιουργώντας νέους ρόλους και αξίες
 • Εργαστήριο: δημιουργία, επικοινωνία και εξέλιξη μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο.
Δημοσιογραφία στα Νέα Μέσα

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες / άξονες:


1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 1. Αναζήτηση και διασταύρωση πηγών (online και offline)
 2. Διαχείριση online πηγών
 3. Εργαστήριο

2. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΦΟΡΜΕΣ)
 1. Η αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου του δημοσιογραφικού λόγου σε blogs και news sites.
 2. Προσαρμογή της παραδοσιακής δημοσιογραφικής γραφής, στα Νέα Μέσα.
 3. Άσκηση: Παρουσίαση επιλεγμένου θέματος με διαφορετικούς τρόπους αφήγησης.

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ONLINE ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)
 1. Εξέλιξη ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ στο Διαδίκτυο.
 2. Νέα Μέσα (New Media): η διεθνής και ελληνική εμπειρία.
 3. Μοντέλα New Media όσο αφορά στη μορφή διάρθρωσης και λειτουργίας τους (επαγγελματικά, ημιεπαγγελματικά, κοινοτικά, ειδικού σκοπού)
 4. Εισαγωγή στις νέες επαγγελματικές ειδικότητες.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τους ρόλους του επαγγελματία-δημοσιογράφου και του πολίτη-δημοσιογράφου στο εξελισσόμενο μιντιακό οικοσύστημα.
 2. Το Web 2.0, η νέα μορφή Διαδικτύου.
 3. Τα ΜΜΕ πριν και μετά το Web 2.0.
 4. Οι δημοσιογράφοι πριν και μετά το Web 2.0.

5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Πρακτικές και εργαλεία - διαχείριση των κοινωνικών δικτύων ως πηγών ειδήσεων
 2. Αντίλογος: Ψηφιακή Δημοκρατία ή "Μεγάλος Αδερφός";

6. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ & VIRTUAL ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 1. Ο oρισμός και το οργανόγραμμα της αίθουσας σύνταξης ειδήσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου
 2. Μορφές ψηφιακής και εικονικής (virtual) αίθουσας σύνταξης.
 3. Εργαλεία οργάνωσης, συνεργασίας και διαμοιρασμού, σε μια ψηφιακή αίθουσα σύνταξης.
 4. Άσκηση: οργάνωση και λειτουργία virtual newsroom.

7. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ BLOGGING
 1. Παρουσίαση-οδηγός των κυριότερων εφαρμογών blogging (Blogger, Wordpress,Tumblr, Posterous κλπ)
 2. Παρουσίαση-οδηγός κυριότερων εφαρμογών microblogging (Scribble, Coverit Live).
 3. Εργαστήριο: Δημιουργία ατομικών και ομαδικών blogs και δημοσίευση περιεχομένου

8. ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
 1. Εισαγωγή στην HTML (κώδικας για τη διαμόρφωση περιεχομένου ιστοσελίδας).
 2. Εισαγωγή στο CSS (βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης ιστοσελίδας).
 3. Σχετικές εφαρμογές για χρήση στα New Media.
 4. Οδηγός επικοινωνία και ορθής συνεργασίας με τον developer.

9. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
 1. Εργαλεία επιμέλειας και αρχειοθέτησης περιεχομένου, bookmarks κ.α..
 2. Εργαλεία συνάθροισης περιεχομένου (Storify, Chirpstory κ.α.).
 3. Δοκιμαστική χρήση πλατφορμών και (σε συνδυασμό με τους στόχους άλλων εργαστηρίων και με Εργαστήριο Συμμετοχικής Δημοσιογραφίας)

10. TRANSMEDIA / CROSSMEDIA
 1. Οι πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης ενός θέματος στο Διαδίκτυο.
 2. Οι νέες τεχνολογίες ως αφορμή για την παραγωγή τέχνης στον νέο διαδικτυακό χωροχρόνο.

11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 1. Οι καινούργιες επαγγελματικές ειδικότητες που στηρίζονται στα Νέα Μέσα.
 2. Συμβουλές επαγγελματικής ενασχόλησης βάσει του τοπίου της αγοράς που διαμορφώνουν τα νέα μέσα επικοινωνίας.

12. ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1. Η εγχώρια και η διεθνής δημοσιογραφική πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα microblogging. 
 2. Η χρήση του εργαλείου από τα μεγάλα ΜΜΕ και από μεμονωμένους δημοσιογράφους/freelancers.
 3. Το twitter ως εργαλείο crowd sourcing.
 4. Τουιτάροντας την είδηση.
 5. Οδηγός δημιουργίας ενημερωτικών tweet, χρήση hashtags, ενδεδειγμένες και μη πρακτικές.
 6. Tα συμπληρωματικά εργαλεία και η αξιοποίησή τους από το δημοσιογράφο (Storify, Chirpstory κλπ.).

13. ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1. Η εγχώρια και η διεθνής δημοσιογραφική πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. 
 2. Η χρήση του εργαλείου από τα μεγάλα ΜΜΕ και από μεμονωμένους δημοσιογράφους/freelancers.
 3. Το facebook ως εργαλείο crowd sourcing.
 4. Eνημερώνοντας μέσω facebook. Οδηγός δημιουργίας ενημερωτικών post, χρήση hashtags, ενδεδειγμένες και μη πρακτικές.
 5. Tα συμπληρωματικά εργαλεία και η αξιοποίησή τους από το δημοσιογράφο (εργαλεία μετρήσεων απήχησης, sentiment analysis κ.α.)

14. CITIZEN JOURNALISM LAB
O δημοσιογράφος ελέγχοντας την είδηση από την εικονική αίθουσα σύνταξης των νέων μέσων.

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σεναρίου κάλυψης υπαρκτού ειδησεογραφικού θέματος με τη χρήση των πληροφοριών που καταφθάνουν από την “κοινωνία των πολιτών” μέσω των social networks.
 2. Οργάνωση της έρευνας και “της κάλυψης” του γεγονότος.
 3. Διαχείριση της πληροφορίας. Αντιμετώπιση προβλημάτων αξιοπιστίας ανώνυμων και ψευδώνυμων πηγών. Η διασταύρωση της είδησης καθώς αξιοποιούμε ταυτόχρονα τις “παραδοσιακές” δημοσιογραφικές πηγές και τις σύγχρονες.
 4. Επεξεργασία της είδησης και δημοσίευσή της. Ενδεδειγμένες πρακτικές για την ταυτόχρονη διάδοση της ενημέρωσης σε διαφορετικές πλατφόρμες (blogs, twitter, facebook, google+).
 5. Crowd sourcing. Οργανώνοντας τους πολίτες ώστε να μας παρέχουν ντοκουμέντα και πληροφόρηση από το πεδίο των γεγονότων. Ενδεδειγμένες τεχνικές και, εμπειρικά αποδεδειγμένα, κακές πρακτικές.


15. MOBILE REPORTING LAB
O ρεπόρτερ στο χώρο που διαδραματίζεται το γεγονός, αξιοποιώντας της δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και τη διάδοση της πληροφορίας.
Ημερήσιο

 1. Πώς καλύπτουμε θέματα μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας κείμενο, φωτό και βίντεο.
 2. Τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες αξιοποίησης smartphones (iphone, Andoid mobile κλπ).
 3. Upload φωτογραφιών και ντοκουμέντων ήχου, εικόνας και βίντεο.
 4. Livestreaming εικόνας και ήχου μέσω κινητού τηλεφώνου και laptop.
 5. Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν εμπειρικά.
 6. Η σωστή αξιοποίηση του υλικού του ρεπορτάζ, ώστε, με περαιτέρω επεξεργασία του, να προκύψουν βίντεο, ραδιοφωνικές εκπομπές και δημοσιογραφικά κείμενα.


16. INFORMATION ETHICS 

Ιδιωτικότητα / Πνευματικά Δικαιώματα / Ψηφιακές Ελευθερίες
Οι προκλήσεις της νέας εποχής και η διαχείρισή τους από τη δημοσιογραφική οικογένεια. Προς ένα νέο κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.

 1. Ορισμός και προσαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των πνευματικών δικαιωμάτων στα Νέα Μέσα.
 2. Ψηφιακά και πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο. Διαχείριση και υποχρεώσεις (Copyright, Digital Rights Management).
 3. Creative Commons και Ανοικτό Λογισμικό. Η κουλτούρα, η πρακτική, η νομολογία.
 4. Προσαρμογή των παραδοσιακών κωδίκων δεοντολογίας και δημοσιογραφικών αξιών στα νέα μέσα (απόψεις και προσεγγίσεις).
 5. Διεθνείς απόπειρες ελέγχου της διαδικτυακής ελευθερίας (ACTA SOPA/PIPA) και η ελληνική νομοθεσία για τα Blogs.
 6. Η ανωνυμία και η ψευδωνυμία ως χαρακτηριστικά του διαδικτύου και η σχέση τους με την “παραδοσιακή” δημοσιογραφική πρακτική.17. #DDJ - DATA DRIVEN JOURNALISM (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 1. επισκόπηση στην έννοια και τις τρέχουσες τάσεις της “δημοσιογραφίας ψηφιακών δεδομένων. O εμπλουτισμός του παραδοσιακού περιεχομένου με νέες μορφές πληροφορίας/υπηρεσιών και απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές περιεχόμενου παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, όσο και σε πολιτικούς ή managers
 2. Oι εφαρμογές και τα εργαλεία.που χρησιμοποιούνται στην Data Analysis
 3. Οι “εξελιγμένες τεχνικές” (sentiment analysis, αυτόματη κατηγοριοποίηση κείμενου κλπ) και αξιοποίησή τους σε δημοσιογραφικές έρευνες.
 4. Data privacy... και το πως ο κόσμος που ζούμε έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί.


18. ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ WEB ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σεμινάριο - Εργαστήριο)
 1. Το web ως αναδυόμενη βιομηχανία
 2. Παίρνοντας μέρος στον οικονομικό μετασχηματισμό 
 3. Δημιουργώντας νέους ρόλους και αξίες
 4. Εργαστήριο: δημιουργία, επικοινωνία και εξέλιξη μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο.

Ψηφιακή Παραγωγή και επεξεργασία Εικόνας & ΉχουΔιδάσκονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Video
 • Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας (online και offline) και δημοσίευσης βίντεο στο Διαδίκτυο.
 • Αποθήκευση / αναπαραγωγή αρχείων βίντεο στο Διαδίκτυο 
 • Online  video data bases
 • Εργαλεία, εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες φιλοξενίας βίντεο (Youtube, Vimeo κ.α.)

Foto
 • Βασικές αρχές λήψης επεξεργασίας (online και offline) και δημοσίευσης φωτογραφιών στο Διαδίκτυο.
 • Αποθήκευση / αναπαραγωγή αρχείων εικόνας στο Διαδίκτυο 
 • Online data bases φωτογραφιών. 
 • Εργαλεία, εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες φιλοξενίας φωτογραφιών, slideshow κ.α.

Sound
 • Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας (online και offline) και δημοσίευσης αρχείων ήχου στο Διαδίκτυο.
 • Αποθήκευση / αναπαραγωγή αρχείων ήχου στο Διαδίκτυο 
 • Online data bases αρχείων ήχου. 
 • Εργαλεία, εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες φιλοξενίας αρχείων ήχου (Podomatic mixclound, soundclound κ.α.)

Επικοινωνία και Διαφήμιση για Μικρές Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες

Στόχος του εκπαιδευτικού άξονα είναι η κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων επαγγελματιών, που αν και διακρίνουν στα Νέα Μέσα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με επιτυχία, αδυνατούν να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια δαπανηρών διαφημιστικών budget και επιθυμούν να εργαστούν οι ίδιοι για τη βελτίωση της εικόνας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και τη διαφήμιση της επιχείρησής τους.

Πρωτοκαθεδρία σε αυτό τον άξονα έχουν τα εργαστήρια, η πρακτική εφαρμογή και η διδασκαλία των απλών και δωρεάν εργαλείων μέσω της χρήσης των οποίων οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο νέο τοπίο της επικοινωνίας.

Yπεύθυνος προγράμματος: Αποστόλης Καπαρουδάκης

Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες / άξονες:

1. Ο Διαφημιστικός λόγος στο web 2.0
 • Η αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου του πολιτικού και του διαφημιστικού λόγου με την έλευση του web 2.0
 • Η Προσαρμογή της παραδοσιακής “διαφημιστικής γραφής” στα Νέα Μέσα. 
 • Εργαστήριο: Παρουσίαση ενός επιλεγμένου θέματος με διαφορετικούς τρόπους αφήγησης σε διαφορετικές πλατφόρμες. 

2. Οι Iδιομορφίες της Επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, google+, youtube κ.α.).
 • Η διαφορετική γλώσσα και οι διαφορετικές “κοινότητες”
 • Ο ρόλος της εικόνας, η φωτογραφία και η οπτικοποίηση της πληροφορίας
 • Εργαλεία μέτρησης και ελέγχου της απήχησης / εργαλεία έρευνας και ανάλυσης
 • Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter και facebook.

3. Τo Twitter ως εργαλείο διαφήμισης και επικοινωνίας
 • Η εγχώρια και η διεθνής πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Η χρήση του twitter από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους, μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το twitter ως εργαλείο crowdsourcing και crowdfunding.
 • Δημιουργία μιας Καμπάνιας με πολιτική ή διαφημιστική στόχευση
 • Οι ενδεδειγμένες και μη πρακτικές, η χρήση των hashtags και άλλων εργαλείων.
 • Tα συμπληρωματικά εργαλεία (Storify, Chirpstory κ.α.) και η αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση .
 • Τεχνικές και εργαλεία διαφήμισης στο twitter

4. Τo Facebook ως εργαλείο διαφήμισης και επικοινωνίας
 • Η εγχώρια και η διεθνής πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Η χρήση του facebook από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους, μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το facebook ως εργαλείο crowdsourcing και crowdfunding.
 • Δημιουργία μιας Καμπάνιας με πολιτική ή διαφημιστική στόχευση
 • Τεχνικές και εργαλεία διαφήμισης στο facebook
 • Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω facebook

5. Mobile Advertising Lab
Αξιοποιώντας τiς δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και τη διάδοση της πληροφορίας.
 • Πώς καλύπτουμε εκδηλώσεις και γεγονότα μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας κείμενο, φωτό και βίντεο.
 • Τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες αξιοποίησης smartphones (Iphone, Android Mobile κλπ).
 • Upload φωτογραφιών και ντοκουμέντων ήχου, εικόνας και βίντεο.
 • Livestreaming εικόνας και ήχου μέσω κινητού τηλεφώνου και laptop.
 • Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν εμπειρικά.
 • Η σωστή αξιοποίηση του υλικού μιας εκδήλωσης διαφημιστικού χαρακτήρα, ώστε, με περαιτέρω επεξεργασία του, να προκύψουν βίντεο, εκπομπές και κείμενα.


6. Ψηφιακή Παραγωγή και Επεξεργασία Εικόνας & Ήχου
 • Εισαγωγικά/τεχνικά στοιχεία ψηφιακής φωτογραφίας, βίντεο και ήχου
 • Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας (online και offline) και δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.
 • Ψηφιακή παραγωγή, μιξάζ, μοντάζ ήχου (εργαλεία και εφαρμογές)
 • Αποθήκευση / αναπαραγωγή αρχείων ήχου στο Διαδίκτυο (Upload, podomatic mixclound, soundclound και άλλες σχετικές πλατφόρμες)
 • Online data base φωτογραφιών. 


7. Πλατφόρμες Blogging
 • Παρουσίαση-οδηγός των κυριότερων εφαρμογών blogging (Blogger, Wordpress,Tumblr, Posterous κλπ)
 • Παρουσίαση-οδηγός κυριότερων εφαρμογών microblogging (Scribble, Coverit Live).
 • Εργαστήριο: Δημιουργία ατομικών και ομαδικών blogs και δημοσίευση περιεχομένου

8. Κώδικας για αρχάριους
 • Εισαγωγή στην HTML (κώδικας για τη διαμόρφωση περιεχομένου ιστοσελίδας).
 • Εισαγωγή στο CSS (βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης ιστοσελίδας).
 • Σχετικές εφαρμογές για χρήση στα New Media.
 • Οδηγός επικοινωνίας και ορθής συνεργασίας με τον developer ("σε ποιά γλώσσα μιλάμε στον developer ώστε να μας καταλάβει".

9. Συνάθροιση και αρχειοθέτηση περιεχομένου
 • Εργαλεία “επιμέλειας” και αρχειοθέτησης περιεχομένου, bookmarks κ.α.. 
 • Εργαλεία συνάθροισης περιεχομένου (Storify, Chirpstory κ.α.). 
 • Δοκιμαστική χρήση πλατφορμών και εργαλείων συνάθροισης και αρχειοθέτησης περιεχομένου

10. Οι δυναμικές του web στην οικονομία / Σεμινάριο - Εργαστήριο
 • Το web ως αναδυόμενη βιομηχανία
 • Παίρνοντας μέρος στον οικονομικό μετασχηματισμό
 • Δημιουργώντας νέους ρόλους και αξίες
 • Εργαστήριο: δημιουργία, επικοινωνία και εξέλιξη μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο.
11. Transmedia / Crossmedia
 • Οι πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης ενός θέματος στο Διαδίκτυο. 
 • Οι νέες τεχνολογίες ως αφορμή για την παραγωγή τέχνης στο διαδικτυακό χωροχρόνο. Ραδιόφωνο / Διαδικτυακό Ραδιόφωνο / Web Radio


Υπεύθυνοι προγράμματος:
Αποστόλης Καπαρουδάκης & @doleross


Θεματικές Διαδικτυακού Ραδιοφώνου 


#1 ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Ιστορική αναδρομή στα βασικά μοντέλα ελληνικών και των διεθνών ραδιοφωνικών σταθμών.
2. Αισθητική, κοινωνιολογική, πολιτική και επιχειρηματική προσέγγιση του κάθε μοντέλου.
3. Διαχωρισμός και κατηγοριοποίηση των ειδών του ραδιοφωνικού λόγου με βάση το περιεχόμενο των εκπομπών. 
4. Οι βασικές αρχές, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι διαφορετικές τεχνικές που ακολουθούνται στις εκπομπές λόγου, τις μουσικές εκπομπές, τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, το θέατρο στο ραδιόφωνο και τις εκπομπές που συνδιάζουν στοιχεία όλων των παραπάνω.
5. Χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες του web radio ως «ραδιοφώνου της νέας εποχής».
Ο λόγος των blogs στο μικρόφωνο. Το podcast ως “προπομπός” του webradio.
Η διαφορά «σύγχρονης» και «ασύγχρονης μετάδοσης» (live radio vs podcast).
Η κουλτούρα του σύγχρονου διαδικτυακού ραδιοφώνου.
Η διάδραση με τους ακροατές μέσω των social networks.

#2 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

1. Δημιουργία σκηνοθετικής σκαλέτας και ραδιοφωνικού σεναρίου.
2. Η ραδιοφωνική εκπομπή και το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ (τεχνικές και μέθοδοι).
3. Τεχνικές αξιοποίησης προηχογραφημένων τμημάτων.
4. Η μετατροπή του γραπτού λόγου σε προφορικό.
5. H μουσική ως σκηνοθετικό εργαλείο σε μουσικές και μη μουσικές εκπομπές.
6. Bασικές αρχές ορθοφωνίας μέσω παρατηρήσεων επι των εκπομπών που έχουν ήδη δημιουργήσει οι σπουδαστές.
7. Σκηνοθετώντας τον εαυτό μας στο μικρόφωνο. Πρακτικός οδηγός για τη στάση του σώματος, τη χρήση της ανάσας και της φωνής σε σχέση με τα μικρόφωνα, τον χειρισμό των καλεσμένων.

#3 ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Παραγωγή και επιμέλεια αρχείων ήχου και εκπομπών, αρχειοθέτηση κλπ.
2. PC/Mac/mobile (κάρτα ήχου, μικρόφωνο, φορητές συσκευές ηχογράφησης).
3. Μιξάζ, μοντάζ
4. Upload, podomatic mixclound, soundclound και άλλες σχετικές πλατφόρμες.
5. Live radio (βασικές αρχές χειρισμού κονσόλας, μικροφώνων κλπ, αποφυγή κακών πρακτικών βάσει εμπειρίας, αξιοποίηση ενδεδειγμένων πρακτικών).

#4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1. Μετατρέποντας τη γραπτή είδηση σε εκφωνούμενη.
2. Ιδιομορφίες του λόγου στα ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων.
3. Ο τονισμός της είδησης μέσω της φωνής.
4. Η χρήση μουσικής υπόκρουσης και jingles στα δελτία ειδήσεων.

#5 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οι βασικές αρχές της δημιουργίας του προγράμματος ενός ραδιοφωνικού σταθμού στα παραδοσιακά και τα νέα μέσα.
2. Ο συνδιασμός με το Bussiness plan και το marketing plan.
3. Η ανάλυση στατιστικών στοιχείων και ακροαματικοτήτων ως εργαλείων βελτίωσης του προγράμματος.


------------------

#K. Κοινές θεματικές Δημοσιογραφίας & Νέων Μέσων και Διαδικτυακού Ραδιοφώνου 

#Κ.1 ΝΕΑ ΜΕΣΑ & ΜΟΝΤΕΛΑ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
3ωρη θεματική
Νέα Μέσα (New Media): Διεθνής και ελληνική εμπειρία
Μοντέλα New Media (επαγγελματικά, ημιεπαγγελματικά, κοινοτικά, ειδικού σκοπού) - Παραδείγματα

#Κ.2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
3ωρη θεματική
Θεωρητικές προσεγγίσεις για τους ρόλους του επαγγελματία δημοσιογράφου και του πολίτη-δημοσιογράφου στο εξελισσόμενο μιντιακό οικοσύστημα
Το Web 2.0, η νέα μορφή Διαδικτύου
Τα ΜΜΕ πριν και μετά το Web 2.0
Ο δημοσιογράφος πριν και μετά το Web 2.0.

#K.3 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ BLOGGING
8ωρη θεματική (4 δίωρα)
Παρουσίαση και οδηγός κυριότερων εφαρμογών blogging (Blogger, Wordpress,Tumblr, Posterous κ.λπ.)
Παρουσίαση και οδηγός κυριότερων εφαρμογών microblogging (Scribble, Coverit Live)
Εργαστήριο: Δημιουργία ατομικών και ομαδικών blogs και δημοσίευση περιεχομένου (σε συνδυασμό και με τους στόχους των άλλων εργαστηρίων)

#Κ.4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
6ωρη θεματική (3 δίωρα)
Εισαγωγή στην HTML (κώδικας για τη διαμόρφωση περιεχομένου ιστοσελίδας)
Εισαγωγή στο CSS (βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης ιστοσελίδας)
Σχετικές εφαρμογές για χρήση στα New Media
Επικοινωνία και συνεργασία με τον developer

#Κ.5 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
Εργαλεία επιμέλειας και αρχειοθέτησης περιεχομένου, bookmarks
Εργαλεία συνάθροισης περιεχομένου (Storify, Chirpstory κ.α.)
Δοκιμαστική χρήση πλατφορμών και (σε συνδυασμό και με τους στόχους των άλλων εργαστηρίων και με το #W3: Εργαστήριο Συμμετοχικής Δημοσιογραφίας)

#K.6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6ωρη θεματική (3 δίωρα)
Πρακτικές και εργαλεία - διαχείριση των δικτύων ως πηγές
Παραδείγματα, (Αραβική Άνοιξη, London Riots, Κινήματα Occupy, ελληνικές πλατείες κλπ)
Αντίλογος: Ψηφιακή Δημοκρατία ή "Μεγάλος Αδερφός";

#K.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
Φωτογραφία και βίντεο:
Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας, δημοσίευσης στο Διαδίκτυο
Online data base φωτογραφιών

#Κ.8 TRANSMEDIA
2ωρη θεματική
Οι πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης ενός θέματος στο Διαδίκτυο

#Κ.9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
Κανόνες επικοινωνίας και προώθησης στα Νέα Μέσα
Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter

#Κ.9 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

#W. Workshops - Σεμινάρια #W.1 ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ολοήμερο (6ωρο) Workshop
 • Η εγχώρια και η διεθνής δημοσιογραφική πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα microblogging. 
 • Η χρήση του εργαλείου από τα μεγάλα ΜΜΕ και από μεμονωμένους δημοσιογράφους/freelancers.
 • Το twitter ως εργαλείο crowd sourcing.
 • Τουιτάροντας την είδηση.
 • Οδηγός δημιουργίας ενημερωτικών tweet, χρήση hashtags, ενδεδειγμένες και μη πρακτικές.
 • Tα συμπληρωματικά εργαλεία και η αξιοποίησή τους από το δημοσιογράφο (Storify, Chirpstory κλπ.).

#W.2 CITIZEN JOURNALISM LAB
O δημοσιογράφος ελέγχοντας την είδηση από την εικονική αίθουσα σύνταξης των νέων μέσων
Ολοήμερο (6ωρο) Workshop

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σεναρίου κάλυψης υπαρκτού ειδησεογραφικού θέματος με τη χρήση των πληροφοριών που καταφθάνουν από την “κοινωνία των πολιτών” μέσω των social networks.
 • Οργάνωση της έρευνας και “της κάλυψης” του γεγονότος.
 • Διαχείριση της πληροφορίας. Αντιμετώπιση προβλημάτων αξιοπιστίας ανώνυμων και ψευδώνυμων πηγών. Η διασταύρωση της είδησης καθώς αξιοποιούμε ταυτόχρονα τις “παραδοσιακές” δημοσιογραφικές πηγές και τις σύγχρονες.
 • Επεξεργασία της είδησης και δημοσίευσή της. Ενδεδειγμένες πρακτικές για την ταυτόχρονη διάδοση της ενημέρωσης σε διαφορετικές πλατφόρμες (blogs, twitter, facebook, google+).
 • Crowd sourcing. Οργανώνοντας τους πολίτες ώστε να μας παρέχουν ντοκουμέντα και πληροφόρηση από το πεδίο των γεγονότων. Ενδεδειγμένες τεχνικές και, εμπειρικά αποδεδειγμένα, κακές πρακτικές. 

#W.3 MOBILE REPORTING LAB

O ρεπόρτερ στο χώρο που διαδραματίζεται το γεγονός, αξιοποιώντας της δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και τη διάδοση της πληροφορίας.
Ολοήμερο (6ωρο) Workshop

 • Πώς καλύπτουμε θέματα μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας κείμενο, φωτό και βίντεο.
 • Τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες αξιοποίησης smartphones (iphone, Andoid mobile κλπ).
 • Upload φωτογραφιών και ντοκουμέντων ήχου, εικόνας και βίντεο.
 • Livestreaming εικόνας και ήχου μέσω κινητού τηλεφώνου και laptop.
 • Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν εμπειρικά.
 • Η σωστή αξιοποίηση του υλικού του ρεπορτάζ, ώστε, με περαιτέρω επεξεργασία του, να προκύψουν βίντεο, ραδιοφωνικές εκπομπές και δημοσιογραφικά κείμενα.

#W.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Οι προκλήσεις της νέας εποχής και η διαχείρισή τους από τη δημοσιογραφική οικογένεια. Προς ένα νέο κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.
Ολοήμερο (6ωρο) Σεμινάριο

 • Ορισμός και προσαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των πνευματικών δικαιωμάτων στα Νέα Μέσα. 
 • Ψηφιακά και πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο. Διαχείριση και υποχρεώσεις (Copyright,  Digital Rights Management). 
 • Creative Commons και Ανοικτό Λογισμικό. Η κουλτούρα, η πρακτική, η νομολογία. 
 • Προσαρμογή των παραδοσιακών κωδίκων δεοντολογίας και δημοσιογραφικών αξιών στα νέα μέσα (απόψεις και προσεγγίσεις). 
 •  Διεθνείς απόπειρες ελέγχου της διαδικτυακής ελευθερίας (ACTA SOPA/PIPA) και η ελληνική νομοθεσία για τα Blogs. 
 • Η ανωνυμία και η ψευδωνυμία ως χαρακτηριστικά του διαδικτύου και η σχέση τους με την “παραδοσιακή” δημοσιογραφική πρακτική.

Διαδικτυακό Ραδιόφωνο | Πρόγραμμα Σπουδών 2014 - 2015


Υπεύθυνοι προγράμματος:
Αποστόλης Καπαρουδάκης & @doleross

Το πρόγραμμα του τμήματος είναι δομημένο σε συνολικά 96 ώρες διαλέξεων και εργαστηρίων, οι οποίες είναι μοιρασμένες σε θεματικές. Οι θεματικές είναι μοιρασμένες σε τρεις κατηγορίες:
Τις αποκλειστικές για το τμήμα του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου (Ρ), που αποτελούν το 1/4 του συνολικού προγράμματος
Τις κοινές με το τμήμα Δημοσιογραφίας & Νέων Μέσων (Κ), που αποτελούν το 1/2 του συνολικού προγράμματος.
Τα αυτόνομα ολοήμερα workshops και σεμινάρια (W), που αποτελούν το υπόλοιπο 1/4 του προγράμματος.

Η έναρξη λειτουργίας του τμήματος προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου και η ολοκλήρωση του κύκλου τον Απρίλιο. Σχεδιάζεται να είναι δυναμικότητας 8 ατόμων.

Οι διαλέξεις και τα σεμινάρια γίνονται σε εβδομαδιαία βάση (ημέρα Σάββατο) και διαρκούν 6 ώρες. Από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα (με μία ώρα μεσημεριανό διάλειμμα).

#Ρ. Θεματικές αμιγώς τμήματος Διαδικτυακού Ραδιοφώνου 


#Ρ.1 ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6ωρη θεματική (2 τρίωρα)
1. Ιστορική αναδρομή στα βασικά μοντέλα ελληνικών και των διεθνών ραδιοφωνικών σταθμών.
2. Αισθητική, κοινωνιολογική, πολιτική και επιχειρηματική προσέγγιση του κάθε μοντέλου.
3. Διαχωρισμός και κατηγοριοποίηση των ειδών του ραδιοφωνικού λόγου με βάση το περιεχόμενο των εκπομπών. 
4. Οι βασικές αρχές, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι διαφορετικές τεχνικές που ακολουθούνται στις εκπομπές λόγου, τις μουσικές εκπομπές, τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, το θέατρο στο ραδιόφωνο και τις εκπομπές που συνδιάζουν στοιχεία όλων των παραπάνω.
5. Χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες του web radio ως «ραδιοφώνου της νέας εποχής».
Ο λόγος των blogs στο μικρόφωνο. Το podcast ως “προπομπός” του webradio.
Η διαφορά «σύγχρονης» και «ασύγχρονης μετάδοσης» (live radio vs podcast).
Η κουλτούρα του σύγχρονου διαδικτυακού ραδιοφώνου.
Η διάδραση με τους ακροατές μέσω των social networks.

#P.2 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 6ωρη θεματική (2 τρίωρα)
1. Δημιουργία σκηνοθετικής σκαλέτας και ραδιοφωνικού σεναρίου.
2. Η ραδιοφωνική εκπομπή και το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ (τεχνικές και μέθοδοι).
3. Τεχνικές αξιοποίησης προηχογραφημένων τμημάτων.
4. Η μετατροπή του γραπτού λόγου σε προφορικό.
5. H μουσική ως σκηνοθετικό εργαλείο σε μουσικές και μη μουσικές εκπομπές.
6. Bασικές αρχές ορθοφωνίας μέσω παρατηρήσεων επι των εκπομπών που έχουν ήδη δημιουργήσει οι σπουδαστές.
7. Σκηνοθετώντας τον εαυτό μας στο μικρόφωνο. Πρακτικός οδηγός για τη στάση του σώματος, τη χρήση της ανάσας και της φωνής σε σχέση με τα μικρόφωνα, τον χειρισμό των καλεσμένων.

#Ρ.3 ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 4ωρη θεματική (2 δίωρα)
1. Παραγωγή και επιμέλεια αρχείων ήχου και εκπομπών, αρχειοθέτηση κλπ.
2. PC/Mac/mobile (κάρτα ήχου, μικρόφωνο, φορητές συσκευές ηχογράφησης).
3. Μιξάζ, μοντάζ
4. Upload, podomatic mixclound, soundclound και άλλες σχετικές πλατφόρμες.
5. Live radio (βασικές αρχές χειρισμού κονσόλας, μικροφώνων κλπ, αποφυγή κακών πρακτικών βάσει εμπειρίας, αξιοποίηση ενδεδειγμένων πρακτικών).

#P.4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
1. Μετατρέποντας τη γραπτή είδηση σε εκφωνούμενη.
2. Ιδιομορφίες του λόγου στα ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων.
3. Ο τονισμός της είδησης μέσω της φωνής.
4. Η χρήση μουσικής υπόκρουσης και jingles στα δελτία ειδήσεων.

#P.5 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
1. Οι βασικές αρχές της δημιουργίας του προγράμματος ενός ραδιοφωνικού σταθμού στα παραδοσιακά και τα νέα μέσα.
2. Ο συνδιασμός με το Bussiness plan και το marketing plan.
3. Η ανάλυση στατιστικών στοιχείων και ακροαματικοτήτων ως εργαλείων βελτίωσης του προγράμματος.


#K. Κοινές θεματικές Δημοσιογραφίας & Νέων Μέσων και Διαδικτυακού Ραδιοφώνου 

#Κ.1 ΝΕΑ ΜΕΣΑ & ΜΟΝΤΕΛΑ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
3ωρη θεματική
Νέα Μέσα (New Media): Διεθνής και ελληνική εμπειρία
Μοντέλα New Media (επαγγελματικά, ημιεπαγγελματικά, κοινοτικά, ειδικού σκοπού) - Παραδείγματα

#Κ.2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
3ωρη θεματική
Θεωρητικές προσεγγίσεις για τους ρόλους του επαγγελματία δημοσιογράφου και του πολίτη-δημοσιογράφου στο εξελισσόμενο μιντιακό οικοσύστημα
Το Web 2.0, η νέα μορφή Διαδικτύου
Τα ΜΜΕ πριν και μετά το Web 2.0
Ο δημοσιογράφος πριν και μετά το Web 2.0.

#K.3 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ BLOGGING
8ωρη θεματική (4 δίωρα)
Παρουσίαση και οδηγός κυριότερων εφαρμογών blogging (Blogger, Wordpress,Tumblr, Posterous κ.λπ.)
Παρουσίαση και οδηγός κυριότερων εφαρμογών microblogging (Scribble, Coverit Live)
Εργαστήριο: Δημιουργία ατομικών και ομαδικών blogs και δημοσίευση περιεχομένου (σε συνδυασμό και με τους στόχους των άλλων εργαστηρίων)

#Κ.4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
6ωρη θεματική (3 δίωρα)
Εισαγωγή στην HTML (κώδικας για τη διαμόρφωση περιεχομένου ιστοσελίδας)
Εισαγωγή στο CSS (βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης ιστοσελίδας)
Σχετικές εφαρμογές για χρήση στα New Media
Επικοινωνία και συνεργασία με τον developer

#Κ.5 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
Εργαλεία επιμέλειας και αρχειοθέτησης περιεχομένου, bookmarks
Εργαλεία συνάθροισης περιεχομένου (Storify, Chirpstory κ.α.)
Δοκιμαστική χρήση πλατφορμών και (σε συνδυασμό και με τους στόχους των άλλων εργαστηρίων και με το #W3: Εργαστήριο Συμμετοχικής Δημοσιογραφίας)

#K.6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6ωρη θεματική (3 δίωρα)
Πρακτικές και εργαλεία - διαχείριση των δικτύων ως πηγές
Παραδείγματα, (Αραβική Άνοιξη, London Riots, Κινήματα Occupy, ελληνικές πλατείες κλπ)
Αντίλογος: Ψηφιακή Δημοκρατία ή "Μεγάλος Αδερφός";

#K.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
Φωτογραφία και βίντεο:
Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας, δημοσίευσης στο Διαδίκτυο
Online data base φωτογραφιών

#Κ.8 TRANSMEDIA
2ωρη θεματική
Οι πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης ενός θέματος στο Διαδίκτυο

#Κ.9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ
4ωρη θεματική (2 δίωρα)
Κανόνες επικοινωνίας και προώθησης στα Νέα Μέσα
Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter

#Κ.9 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

#W. Workshops - Σεμινάρια #W.1 ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ολοήμερο (6ωρο) Workshop
 • Η εγχώρια και η διεθνής δημοσιογραφική πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα microblogging. 
 • Η χρήση του εργαλείου από τα μεγάλα ΜΜΕ και από μεμονωμένους δημοσιογράφους/freelancers.
 • Το twitter ως εργαλείο crowd sourcing.
 • Τουιτάροντας την είδηση.
 • Οδηγός δημιουργίας ενημερωτικών tweet, χρήση hashtags, ενδεδειγμένες και μη πρακτικές.
 • Tα συμπληρωματικά εργαλεία και η αξιοποίησή τους από το δημοσιογράφο (Storify, Chirpstory κλπ.).

#W.2 CITIZEN JOURNALISM LAB
O δημοσιογράφος ελέγχοντας την είδηση από την εικονική αίθουσα σύνταξης των νέων μέσων
Ολοήμερο (6ωρο) Workshop

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σεναρίου κάλυψης υπαρκτού ειδησεογραφικού θέματος με τη χρήση των πληροφοριών που καταφθάνουν από την “κοινωνία των πολιτών” μέσω των social networks.
 • Οργάνωση της έρευνας και “της κάλυψης” του γεγονότος.
 • Διαχείριση της πληροφορίας. Αντιμετώπιση προβλημάτων αξιοπιστίας ανώνυμων και ψευδώνυμων πηγών. Η διασταύρωση της είδησης καθώς αξιοποιούμε ταυτόχρονα τις “παραδοσιακές” δημοσιογραφικές πηγές και τις σύγχρονες.
 • Επεξεργασία της είδησης και δημοσίευσή της. Ενδεδειγμένες πρακτικές για την ταυτόχρονη διάδοση της ενημέρωσης σε διαφορετικές πλατφόρμες (blogs, twitter, facebook, google+).
 • Crowd sourcing. Οργανώνοντας τους πολίτες ώστε να μας παρέχουν ντοκουμέντα και πληροφόρηση από το πεδίο των γεγονότων. Ενδεδειγμένες τεχνικές και, εμπειρικά αποδεδειγμένα, κακές πρακτικές. 

#W.3 MOBILE REPORTING LAB

O ρεπόρτερ στο χώρο που διαδραματίζεται το γεγονός, αξιοποιώντας της δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και τη διάδοση της πληροφορίας.
Ολοήμερο (6ωρο) Workshop

 • Πώς καλύπτουμε θέματα μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας κείμενο, φωτό και βίντεο.
 • Τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες αξιοποίησης smartphones (iphone, Andoid mobile κλπ).
 • Upload φωτογραφιών και ντοκουμέντων ήχου, εικόνας και βίντεο.
 • Livestreaming εικόνας και ήχου μέσω κινητού τηλεφώνου και laptop.
 • Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν εμπειρικά.
 • Η σωστή αξιοποίηση του υλικού του ρεπορτάζ, ώστε, με περαιτέρω επεξεργασία του, να προκύψουν βίντεο, ραδιοφωνικές εκπομπές και δημοσιογραφικά κείμενα.

#W.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Οι προκλήσεις της νέας εποχής και η διαχείρισή τους από τη δημοσιογραφική οικογένεια. Προς ένα νέο κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.
Ολοήμερο (6ωρο) Σεμινάριο

 • Ορισμός και προσαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των πνευματικών δικαιωμάτων στα Νέα Μέσα. 
 • Ψηφιακά και πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο. Διαχείριση και υποχρεώσεις (Copyright,  Digital Rights Management). 
 • Creative Commons και Ανοικτό Λογισμικό. Η κουλτούρα, η πρακτική, η νομολογία. 
 • Προσαρμογή των παραδοσιακών κωδίκων δεοντολογίας και δημοσιογραφικών αξιών στα νέα μέσα (απόψεις και προσεγγίσεις). 
 •  Διεθνείς απόπειρες ελέγχου της διαδικτυακής ελευθερίας (ACTA SOPA/PIPA) και η ελληνική νομοθεσία για τα Blogs. 
 • Η ανωνυμία και η ψευδωνυμία ως χαρακτηριστικά του διαδικτύου και η σχέση τους με την “παραδοσιακή” δημοσιογραφική πρακτική.